Спящият красавец

Тази сутрин Цветанов не гастролираше по телевизора… Както казва Иван Бедров, проблем очевидно за него няма…

Аз обаче, като изтънчен критик на управляващите ни клоуни, ще ви дам няколко примера:

1. Помните ли протеста срещу тройната коалиция на 14 януари 2009? Помните ли кого би полицията? Помните ли дали има арестувани и осъдени за тогава? Аз не помня за осъдени, но помня битите пред очите ми мирно протестиращи граждани. Помня и десетките мирни граждани, бити из Борисовата градина. Но не помня и един осъден полицай или вандал. Поправете ме, ако греша;
2. Помните ли едни 4000 души, които бяха изгонени насилствено от един стадион, заради шепа лумпени? При този случай осъдени май има, но отново не помня нормалните, с нищо не нарушаващи обществения ред граждани да бяха обезщетени дори и с мъмрене на отговорния за посегателството над правата им служител в МВР;
3. Третият пример е от вчера. Шепа лумпени, приличащи досущ на онези, от 2009 и футболната среща наскоро, и които, освен всичко друго гордо се снимат сами себе си, осъществиха погром над молитвения дом и нанесоха телесни повреди на членове на регистрирана и действаща напълно в рамките на закона религиозна общност в Бургас. Видеото е достъпно в мрежата, услужливо и самодоволно качето от самите лумпени…

МВР обаче за сега спи. Спи и вътрешният ни министър, който иначе със завидна лекота обикаля из студиата на всички телевизии, разяснявайки ни поредния фамозен и феноменален успех на МВР в борбата с организираната престъпност. Вместо да се ангажира със случая, очевидно планиран и предварително организиран от ВМРО, Цветанов предпочете да открива някакви мероприятия по безопасност на движението. Явно, безопасността е важна само за пешеходците, но не и за лошите „сектанти“…

Мълчи не само вътрешният министър, но и шефът на предизборния щаб на ГЕРБ. Същата ГЕРБ, която вкара с листата си в Софийския общински съвет висш функционер на ВМРО (съорганизатори на протеста в Бургас), Ангел Джамбазки, който, освен всичко, е и шеф на комисията по реда и сигурността в Столичен общински съвет….

Та, в отговор на Иван ще допълня: не само, че няма проблем за Цветанов, но явно се е успал тази сутрин в един от шестте си апартамента…

9 comments

  1. Това е безумие, простащина, идиотщина, слабоумие. Не намирам думи да опиша, това което видях на видеото. И се чудя дали полицията ще прати всички тези лица в затвора. При тези доказателства. Ако правосъдието ни не го направи, аз лично ще направя група във facebook, и ще помоля всички, които мразят държавата България да се присъединят и да поискат убежище в някоя държава, където насилието и нетолерантноста не се толерира. И тогава в България ще останат само такива боклуци, които със сигурност за грешка на природата да си живеят в собствените си лайна.

  2. Какво да ти кажа – оставаме сами да се защитаваме от престъпниците… в тая държава… вече няма държава… Както често казвам – повръща ми се!

  3. В помощ на полиция и прокуратура:Наказателен кодекс:Глава третаПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕРаздел I Престъпления против националното и расовото равенствоЧл. 162. (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.(2) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата народност, раса, религия или поради неговите политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.(3) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел извършването на деяния по ал. 1 и 2 или системно допуска извършването на такива деяния, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и с обществено порицание.(4) Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация – изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., отм., бр. 103 от 2004 г.).Чл. 163. (1) (Доп. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната, етническата или расовата им принадлежност, се наказват:1. подбудителите и предводителите – с лишаване от свобода до пет години;2. всички други – с лишаване от свобода до една година или с пробация.(2) Ако тълпата или някои от участниците са въоръжени, наказанието е:1. за подбудителите и предводителите – лишаване от свобода от една до шест години;2. за всички други – лишаване от свобода до три години.(3) Ако е извършено нападение и от него е последвала тежка телесна повреда или смърт, подбудителите и предводителите се наказват с лишаване от свобода от три до петнадесет години, а всички останали – с лишаване от свобода до пет години, когато не подлежат на по-тежко наказание.

  4. Раздел II Престъпления против изповеданиятаЧл. 164. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) (1) Който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.(2) Който оскверни, унищожи или повреди религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи или надгробни паметници, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди леваЧл. 165. (1) Който със сила или заплашване пречи на гражданите свободно да изповядват своята вяра или да извършват религиозните си обреди и служби, с които не се нарушават законите в страната, общественият ред и добрите нрави, се наказва с лишаване от свобода до една година.(2) Същото наказание се налага и на онзи, който по същия начин принуди другиго да участвува в религиозни обреди и служби.(3) За деянията по чл. 163 , извършени против групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с религиозната им принадлежност, се прилагат предвидените в него наказания.Чл. 166. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г., по отношение на наказанието пробация – изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.) Който образува политическа организация на религиозна основа или който чрез слово, печат, действие или по друг начин използува църквата или религията за пропаганда против държавната власт или нейните мероприятия, се наказва с лишаване от свобода до три години, ако не подлежи на по-тежко наказание.

  5. Свидетели на Йехова не признават кръстa и държавата, забраняват носенето и почитането на държавните символи, както и празнуването на празници и рождени дни. Не позволяват кръвопреливане и присаждане на органи. Известни са случаи, когато родители се отказват от децата си и продават имуществото си, като спечелените пари даряват на Свидетели на Йехова.Що за нахалство е това , да искаш защита и справедливост от държавата , при условие ,че не я признаваш? Що за нахалство е да искаш съд , при условие ,че отричаш съдебната система?

  6. Описаните от теб действия подлежат на доказване, докато посегателството над човешки права, извършено от снималите сами себе си лумпени от клипа е очевидно закононарушение и няма нищо общо с цивилизовано правораздаване. Действията от клипа представляват дивашки акт и нямат нищо общо със законността и/или защита на нечии права.Приказките за кръста ги разправяйте на друг. Лишени са от съдържание. Носенето и почитането на държавни символи подлежи на сериозна философска дискусия, в религиозния контекст и в контекста на съвременния модерен свят от 21 век, както и в контекста на изискванията на действащите закони.Да искаш защита от държавата не е проблем, ако се прави от гражданин, спазващ законите на държавата. Да се позоваваш на държавата, погазвайки законите ѝ е висше лицемерие… Най-малкото лицемерие.

  7. Преди години имах проблем с близък човек облъчен от подобна секта. Прекарах цяла седмица в една библиотека в търсене на информация. Прочетох всички статии за сектите в България от 91-92ра година до 2004 май беше. Нещата стигат на много високо ниво, лидерите на тези секти са покровителствани от хора в управлението на държавата. Тогава закона им позволяваше да ги регистрират по заобиколен път, незнам си какви сдружения, организации с нестопанска цел, че и като образователни институции някой от тях, но не и религиозни. Едва ли има промени в закона въпреки една дузина самоубийства и нещата вероятно продължават по същия сценарий. Аз успях да освободя човека от тази схема, но тя продължава да съществува и вероятно много семейства страдат. Чужденците, които всички сте виждали по улиците са сектанти, но българите, които са начело на местно ниво са едни \“хитреци\“. Присъствах на тяхна среща, имаше около 150-200 човека, изпадаха в състояния дето и наркотици не могат да ти причинят. И след всичките \“изцеления\“ най-брутално в края на срещата минаваха хора със саксии, в които събираха пари от \“вярващите\“. Всеки оставяше десятъка си в тях. Десятък това е 1/10 от дохода ти за съответния месец, можете да си направите сметка за какви пари става въпрос. А в тези секти е пълно с хора, и по-често се присъединяват нови, отколкото да се освобождават. Обикновено са възрастни и самотни хора, но не липсват и млади, разни депресирани и отчаяни от живота рано-рано. А в кризисен момент и в страна като нашата хиляди такива. Ето и на видеото се вижда онкоболен, който въобще не разбира какво се случва, а накрая на видеото и как влизат в сектата жени и напълно нормално изглеждащо момиче. Те са под контрола им, невинни хора. Смърт за сектите, смърт за \“хитреците\“, смърт и за покровителствуващите ги!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s