Цена на тока

#Козлодуй: Будалкат ли ни Стойнев и Орешарски за преговорите с Уестингхаус?

Законът за енергетиката казва, че „Енергийната политика на страната се провежда от министъра на икономиката и енергетиката. Министърът на икономиката и енергетиката определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия и обнародва описа на необходимите нови мощности в „Държавен вестник”. (чл. 4 (2) т.5)

Чл. 46 (1) от същия закон обяснява условията, при които се организира конкурс за нови мощности, а именно: „Конкурс за необходима мощност за производство на електрическа енергия се провежда само в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 5 за изграждане на нова или за предоставяне на съществуваща мощност. Спечелилият конкурса участник се определя за титуляр на лицензията, съдържаща задължение за изграждане, в случаите на изграждане на нова мощност“.

А самият закон цели да създаде на предпоставки за:

  1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ;
  2. енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;
  3. създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;
  4. енергийни доставки при минимални разходи.

Това са условията, при които би трябвало да се водят преговори за нови ядрени мощности в България.

Да видим поведението на министъра на икономиката и енергетиката, г-н Стойнев. В свое интервю той твърди:

„…Ще подготвя доклад, който ще бъде предаден на министър-председателя, внесен на заседание в министерски съвет и се надявам да бъде одобрен. Следващата стъпка ще бъде да се създаде мандат за преговори на българския енергиен холдинг с „Уестингхаус“ и ако всичко върви по начина, по който аз си го представям, до 6 месеца вече трябва да имаме изграден и финансов модел. Но тук имах среща и с ръководството на „Ексимбанк“, които изразиха своята готовност за финансиране на проекта…“

Т.е. Стойнев декларира готовност на кабинета да изготви мандат за преговори с Уестингхаус. В същото интервю обаче Стойнев очертава и сценарий за евентуален договор с Уестингхаус:

Договор може да бъде подписан в края на следващата година, което означава, че в началото на 2014 година може да бъда направена първа копка. Това е възможно най-краткият срок, за който може да бъде даден старт на строителството. Но преди строителството има много работа, която трябва да бъде свършена и която отнема нужното време.

Т.е. Стойнев, въпреки, че не е имало обществен дебат за необходимостта от нови ядрени мощности; за сигурността и рисковете от ядрената енергетика; за минималните цени на доставките на електроенергията; за качеството и сигурността на задоволяването на потребностите на обществото; без да сме наясно дали и какви „нови мощности са определени от министъра“; без дори да сме прочели евентуалните условия по бъдещия конкурс, Стойнев заявява в трето свое интервю, че:

Водеща: Но сме ви поканили за „Уестингхаус” (Westinghouse). Основно за „Уестингхаус” (Westinghouse) ви поканихме. Нека да го изясним в детайли.
Драгомир Стойнев: Така. В сряда преди отпътуването ми за САЩ, аз получих мандат от правителството да отида да се запозная с технологията, да се запозная именно с този реактор.
Водещ: AP 1000?
Драгомир Стойнев: Разбира се, да. С мен бяха специалисти, които разбират именно от тези технологии.

Та, дали не сме свидетели на поредната „врътка“, която управляващите са ни подготвили, договаряйки поредната „далавера“ зад гърба на обществото, при напълно неясни условия и в противоречие с волята и интереса на обществото? Да припомним ли, че само 851 хиляди декларираха съгласие нови ядрени мощности да бъдат изграждани в България…

Обслужват ли Борисов и протестите интересите на ТИМ

Върховната административна прокуратура (ВАП) е направила преложение до председателя на ДКЕВР за „откриване на процедура за отнемане на лиценза на ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД“.

Междувременно се оказа, че групировката ТИМ държи 25% от акциите на ЧЕЗ Електро и 5% в ЧЕЗ Разпределение.

Ако трябва да се придържаме към процедурата, тя, ако не греша, би трябвало да е следната:

ВАП могат да изпратят искане да се направи проверка, но не и да установят нарушения на Закона за енергетиката. ДКЕВР е институцията, която взема решения, ако установи нарушения и започва процедура за отнемане на лиценза на дадено ЕРП. Преди това обаче е редно да бъде даден срок в който въпросното ЕРП нарушител да може да изложи факти в своя защита или да преустанови нарушението. Ако в дадения срок ЕРП-то нарушител не успее да се защити убедително или дори не преустанови установеното нарушение, тогава ДКЕВР може да вземе решение за отнемане на лиценза. което може бъде обжалвано във ВАС.

Но важното в случая е, че първо трябва да се установят нарушенията а после да започне процедура по отнемане на лиценза, а не обратното — Борисов да обяви, че отнема лиценза, след което, ВАП услужливо да „направи предложение“ до ДКЕВР.

Редно е да си зададем някои въпроси, които ще ни изяснят дали протестите не направиха голяма услуга на ТИМ и дали зад всичко това не прозира скрит и не много чист бизнес интерес. Дали не сме свидетели на уникална форма на корпоративно рейдърство, към което и ние сме на път да дадем своя уникален принос?

  1. Защо Борисов се ангажира и обяви публично че ще се вземе лиценза на ЧЕЗ преди да са установени нарушенията? Фактически, преди дори да е започнала проверка от ДКЕВР…
  2. Защо от ВАП се месят в дейността на независимия регулатор ДКЕВР и имало ли е друг такъв случай в неговата дейност?
  3. Защо искат лиценза само на ЧЕЗ, а не и на ЕВН и Енерго-про, след като протестите бяха най-силни във Варна където са Енерго-про?
  4. Защо искат и лиценза на ЧЕЗ Електро АД след като са установени единствено нарушения на ЧЕЗ Електроразпределение АД?

На тези въпроси протестите не дават отговор!