Екип 5

Онлайн активизмът — разговор в студиото на Екип 5, БНТ

Сряда, 26 януари, 2011. Константин Павлов — Комитата и аз дискутираме Интернет активизма, медиите, авторското право и свободата на достъп до информация в студиото на Екип 5 по БНТ.