Милиционерщина

ГЕРБ се подиграват с демокрацията, гражданите и техните права!

Днес, след като получих доклада на Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред относно Законопроект за изменение и дппълване на Закона за електронните съобщения, разбрах следното:

В момента Чл. 305. (1) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 69 от 2008 г.) гласи:

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят за своя сметка прихващащи интерфейси, от които прихванатите електронни съобщения могат да бъдат предавани към съоръженията на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

ТОЙ НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ИЗМЕНИ ТАКА:

Чл. 305. (1) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 69 от 2008 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка прихващащи интерфейси, от които прихванатите електронни съобщения могат да бъдат предавани към съоръженията на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

За мен, ключовата дума е „ПРЕДОСТАВЯТ… ПРИХВАЩАЩИ ИНТЕРФЕЙСИ„. Предоставят се очевидно на ДАНС и Специализирана дирекция „Оперативно технически операции“. Как, при какви условия и с какви гаранции за законност и какво точно означава ПРИХВАЩАЩИ ИНТЕРФЕЙСИ са много важни въпроси в случая!

Освен това, се внасят следните неясни и мъгляво формулирани термини, които най-вероятно ще бъдат приети:

„§9. В § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби в изречение първо думите „входно-изходно програмно-техническо средство” се заменят със „система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства”

„Система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства“ може да означава всичко. Какво се има предвид, предстои да разберем, но „интерфейсът“, който служи за връзка между две системи, може  да служи и за „мониторинг“, а понеже мониторинг (център) означава „наблюдение, анализ и оценка на дадено явление или събитиеможе да се окаже, че въпросният „мониторинг център“ следи непрекъснато вашите данни

Най-вероятно тези промени ще влезат в пленарна зала до часове днес или утре сутрин, но едно е ясно: Борисов не можа да преглътне „най-голямата си грешка, че е отстъпил от Интерфейса“, а неговите „гласуващи палци в Парламента“ са на път да поправят грешката!…

Да ни е честито и да очакваме новия мандат на ГЕРБ! 🙂

Благодаря на Атанас Чобанов и Лъчо Илиев за съдействието!