Народно събрание

Непротивоконституционствувателствувайте!

Снимка от екрана на БНТ

Едно изречение само, а толкова много информация!.. Ще каже човек, че коментирам някоя древноиндийска сутра

Да, ама не! Коментирам едно-единствено изречение от цяла поредица думи, произнесени от премиера на България!

А изречението е, цитирам:

„Аз гарантирам, че депутатите на ГЕРБ ще го подкрепят в парламента…“

Произнесено е на 19 ноември. От Бойко Борисов. По повод повторната процедура за избор на Конституционен съдия, след провала на управляващите при номинацията на съдия Марковска и последвалия скандал

Това изречение включва няколко нива на управление и функциониране на държавата — изпълнителна власт, законодателна власт и един независим орган, който, по Закон, е „независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и [цитирания] закон…“

Да се опитаме да анализираме думите на премиера, подредени очевидно на случаен принцип в това изречение!

Първо, говори министър-председателят. Какво прави той според Конституцията? „Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. Той назначава и освобождава от длъжност заместник-министрите…“  Премиерът представлява Изпълнителната власт.

Той, в качеството си на лидер на управляващата партия, си позволява да се обърне мнозинството в Народното събрание. То, от своя страна, „осъществява законодателната власт…“

Не само, че се обръща, но и „гарантира“ бъдещо решение на въпросната законодателна власт! Въпреки че, според същата Конституция, „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна…“ Разделя!

Нататък!

Освен, че „Изпълнителната власт в държавата“ гарантира за решение на разделената от нея „Законодателна власт“, премиерът казва, че „моли законодателната власт такова да е името на този човек, че да няма никакъв шум в системата и да не се налага да го моли да се оттегли…“

Това е заявка, че премиерът може да се опита [отново] да повлияе на дейността на независимия по Закон Конституцуинен съд…

Да обобщим:

В едно изречение, министър-председателят даде заявка, че:

  1. Ще упражни контрол върху независимата от него законодателна власт;
  2. Ще окаже влияние върху въпросната независима законодателна власт;
  3. Допуска възможността да окаже натиск върху независим, избран от парламента, конституционен съдия;
  4. Публично демонстрира задкулисни взаимоотношения между него и една от партиите, влизащи в състава на опозиционна коалиция — СДС, като част от Синята коалиция в Народното събрание, с което затвърди съмненията за възможни скрити влияния при смяната на лидера на синята партия…

Вероятно много още може да се добави, в коментар на това изречение. Не ми се мисли, ако анализираме едно цялостно изказване на премиера или вицето му от МВР, примерно по отношение на съдебната власт. Това ми стига, за сега…

При всички случаи, само това изречение е достатъчна илюстрация на очевидното суспендиране на Конституцията.