Справедлив процес

А, свободата, г-н Костов?..

Според сайта Всеки ден, депутатът Иван Костов, отхвърляйки ветото на Първанов върху промените в НПК е казал следното:

„Ако имаме една ръка и с нея трябва да гласуваме, не можем да гласуваме и за свободата, и за сигурността. Аз ще гласувам за сигурността. Много често в живота така се прави – избира се едно, не могат да се вземат и двете неща“

С това си изказване народният представител Иван Костов оправдава подкрепата на ДСБ за текстове от НПК, които позволяват произнасянето на присъда, само на основание специални разузнавателни средства и анонимни свидетелски показания.

Това изказване, приемам, че Всеки ден го цитират буквално, ясно показва силната и демократична позиция на лидера на Демократи за силна България по отношение на правото на спарведлив, честен и открит процес на всеки гражданин.

Това изказване показва как точно г-н Костов (не искам да го отнасям към всички членове на ДСБ, защото познавам мнозина, които не биха споделили подобна гледна точка) си обяснява някои свързани с темата положения от ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Съюзът се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.

Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.

На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Презумпция за невиновност и право на защита

1.   Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона.


2.   На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.

 Та, г-н Костов, Европейският съюз, цитирам, поставя човека в центъра и създава пространство за СВОБОДА, СИГУРНОСТ и ПРАВОСЪДИЕ. Едновременно, независимо колко ръце, крака, уши, очи или други органи имаме.

Снимка: БНР