Струма

С Фокус по Кресненското дефиле (ден 9-ти)

Кресненското дефиле е сред най-красивите местности в България. Стръмните склонове на Пирин са разсечени от Струма, в резултат на което са се оголили живописни скали, а бързеите, които реката образува, са атрактивно място за любителите на рафтинга. Пейзажите са изключително красиви. Толкова, че е трудно да съсредоточиш вниманието си върху тесния криволичещ път, по който зле възпитани шофьори често те изтласкват встрани, изпреварвайки необмислено и безотговорно.

Фокусът позволява сигурни маневри и сравнително висока скорост, а дори и капка здрав разум е достатъчна, за да избягвате скорости над 80-90 км/ч.

Учудващо е защо основната пътна артерия към Гърция всъщност е обикновен, тесен, еднолентов, двупосочен, а вероятно и второкласен път с множество рискови участъци.

Противно на очакванията, Сандански не блесна особено с архитектура или пейзаж, но скоро след него идват наистина красиви гледки. Неусетно, криволичещият път ви отвежда до разклона за Мелник и Рожен. Препоръчвам ви тази отбивка. Тук гледката е впечатляваща!..

Предлагам ви няколко фотографии от пътя през Кресненския пролом до Кърланово — едно много красиво, самобитно селце. Предполагам, че е сред най-малките в България. Ерозиралите хребети на хълмовете, наподобяващи пирамиди, се забиват в облаците и светят в златисто, огрени от лъчите на залязващото слънце. Хората са дружелюбни, даже кучетата не те лаят, а въртят приятелски опашка. За съжаление, даже прасенцето Джоко е много доверчиво, без да подозира какво го чака по Коледа… По залез, пейките, край старите къщи опустяват, а селото замръква, подготвяйки се за новия ден.

След Кърланово наближавате Рожен, Роженския манастир и гроба на Яне Сандански, за които ще ви разкажа утре…