Тираж

Новините, каквито са…

Вчера писах за доверието и истината като пряко свързани с тиражите на хартиените издания. Вярвам, че никой няма да оспори, че не само цената или девойката по монокини на 3-та страница са определящи, но и т.нар. “качество на съдържанието”. Както се казва, „възможно е един човек да бъде лъган непрекъснато, всички хора могат да бъдат излъгани един път, но не е възможно всички да бъдат лъгани постоянно…“

Истината и качеството са не по-маловажни за доверието и интереса към дадена медия, не само жълтия елемент в притурката или на последна страница. Обърнатият слововред в заглавията може да е атрактивен и да продава, но доверието в дадена медия се гради основно на съдържанието в статията, под заглавието. А съдържанието трябва да е достоверно и качествено поднесено.

“Труд” и “24 часа”, както писах вчера, са определени от издателската им група “България” като “най-влиятелните всекидневници”. Пак там разпространението на “24 часа” е посочено така: “Тираж: 52,220 бр. през седмицата; 97,820 бр. събота…” — не става ясно дали дневно или за всеки пет или двудневен период.

Данните, с които разполагам обаче описват малко по-различна картина. Средните стойности за първите 16 седмици на 2015 г. варират между 12,408 и 15,190 броя за всеки работен ден от понеделник до петък. Долната стойност е ако вземем предвид първата седмица на годината, която е непълна. Тиражът през уикенда (събота и неделя) варира между 28,434 и 53,486 броя дневно, ако изчислим средната двудневна стойност на най-слабите и най-силните дни.

Ще повторя отново, че доверието в медиите зависи от качеството и истинността на информацията, която поднасят на зрителите, слушателите или читателите си, а тиражите са отражение на това доверие.

Данни за тиража на „24 часа“ за първите 16 седмици на 2015г:

Screen Shot 2015-06-23 at 10.27.51

Тази марка, която взимаме, струва милиарди…

„…Тази марка, която взимаме, струва милиарди“ П. Блъсков

Тиражите на вестниците са съществен критерий за тяхната ефективност и доверието на хората в тях. Извън чисто комерсиалната страна на взаимоотношенията между издателя и рекламодателите, тиражите на печатните издания имат пряко отношение и зависят от качеството на предлаганото съдържание.

На сайта на Вестникарска група България се казва, че вестник ТРУД излиза в тираж: „49,800 бр. през седмицата (понеделник – петък) и 77,100 бр. събота.

Вестникарска група България се определя сама като “най-голямата издателска група за периодични печатни издания в България, която издава най-влиятелните всекидневници „24 часа” и „Труд”.

Данните, с които разполагам, показват малко по-различна картина. Средното дневно разпространение на ТРУД за първите 16 седмици на 2015 г., ако вземем най-високата и най-ниската им седмична стойност, е 9,743 броя дневно в работен ден и средно 37,372 броя за всеки ден от уикенда (събота и неделя).

Данните за в-к ТРУД на сайта на групата биха били коректни ако изрично е посочено, че става дума не за дневен тираж, а за 5 дневен период, но дори тогава биха били леко завишени спрямо средно статистическите.

Доверието в журналистическата професия и информацията, която дадена медия поднася на обществото зависи и от истинността на фактите. Нямам основание да се съмнявам в източника на информацията, с която разполагам, но от съображения за неговата сигурност ще премълча името му. Ето данните:

Screen Shot 2015-06-22 at 19.55.06