ТРУД

Тази марка, която взимаме, струва милиарди…

„…Тази марка, която взимаме, струва милиарди“ П. Блъсков

Тиражите на вестниците са съществен критерий за тяхната ефективност и доверието на хората в тях. Извън чисто комерсиалната страна на взаимоотношенията между издателя и рекламодателите, тиражите на печатните издания имат пряко отношение и зависят от качеството на предлаганото съдържание.

На сайта на Вестникарска група България се казва, че вестник ТРУД излиза в тираж: „49,800 бр. през седмицата (понеделник – петък) и 77,100 бр. събота.

Вестникарска група България се определя сама като “най-голямата издателска група за периодични печатни издания в България, която издава най-влиятелните всекидневници „24 часа” и „Труд”.

Данните, с които разполагам, показват малко по-различна картина. Средното дневно разпространение на ТРУД за първите 16 седмици на 2015 г., ако вземем най-високата и най-ниската им седмична стойност, е 9,743 броя дневно в работен ден и средно 37,372 броя за всеки ден от уикенда (събота и неделя).

Данните за в-к ТРУД на сайта на групата биха били коректни ако изрично е посочено, че става дума не за дневен тираж, а за 5 дневен период, но дори тогава биха били леко завишени спрямо средно статистическите.

Доверието в журналистическата професия и информацията, която дадена медия поднася на обществото зависи и от истинността на фактите. Нямам основание да се съмнявам в източника на информацията, с която разполагам, но от съображения за неговата сигурност ще премълча името му. Ето данните:

Screen Shot 2015-06-22 at 19.55.06